Кыргызстандагы жаңы жарыялар

Кыргызстанда товарларды сатуу жана сатып алуу

238 000 сом

20 мүнөт мурун 135
21 мүнөт мурун 190
21 мүнөт мурун 186
21 мүнөт мурун 179

650 сом

21 мүнөт мурун 342 1

850 сом

23 мүнөт мурун 11
30 мүнөт мурун 408
31 мүнөт мурун 475
31 мүнөт мурун 366
31 мүнөт мурун 392
44 мүнөт мурун 210 1